CF601246

Sulfur

别名: 硫磺;胶体硫;胶悬剂;硫磺软膏;升华硫;沉降硫;沉降硫磺;末硫磺;胶态硫;硫黄粉;α型硫磺;不溶性硫磺;高纯硫;硫;硫(易制爆);硫标样;硫单元素溶液标准物质;硫磺粉;硫片;磺黄粉;硫磺胶悬剂
CAS No.: 7704-34-9
产品编号: CF601246
分子式: S
分子量: 32.06
储存条件:
产品特性: 0.99999
其他说明:
在线咨询
中文名称: 硫 (请以英文为准,中文仅做参考)
英文名称: Sulfur
CAS No.: 7704-34-9
分子式: S
分子量: 32.06
闪点: 华氏:404.6 °F
摄氏:207 °C
水溶性: 不溶
密度: 2.07 g/mL at 25 °C
蒸汽压: 1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
熔点: 112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
沸点: 444.7 °C(lit.)
暂无数据
No data